In de afgelopen maanden is via de spelers-enquête en via individuele gesprekken geïnventariseerd hoeveel spelende seniorenleden Swift volgend seizoen heeft. 

De afgelopen week zijn Swift 3, 4 en 5 via teamgesprekken geïnformeerd over de aantallen spelende seniorenleden volgend seizoen. Ondanks dat er diverse oud-leden zijn gepolst voor een eventuele rentree, is het helaas niet mogelijk om met vijf seniorenteams te spelen bij de start van volgend seizoen. 

Begin september moeten we als vereniging beslissen of we in de zaal met vier of vijf seniorenteams uitkomen. Er zijn voor nu twee heren en twee dames die niet op het veld maar wel in de zaal spelen. Mocht je zelf denken aan spelen in het zaalseizoen of iemand kennen die erover denkt, laat het ajb weten aan de TC !

Categorieën: TC