Afgelopen donderdag was de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Swift.

Met een klein clubje betrokken Swift-leden keken we terug naar vorig seizoen. De financiele verantwoording vond plaats en we stelden voor Swift belangrijke zaken voor de toekomst aan de orde. Met onderstaande samenvatting  informeren we alle leden en ouders over de voor Swift belangrijke thema’s.

Financien:

De jaarrekening liet een voordelig saldo zien van ruim €17.000. Erg mooi !  Redenen zijn extra inkomsten door Jumbo vakkenvullen, Grote Club-actie, Coronasteun en meer omzet vanwege het Hemelvaartsdagtoernooi. Veel dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.

De begroting voor komend jaar is met een kleine plus opgesteld. Mede door de te verwachten hogere (dubbel zo hoog) energielasten zijn we voorzichtig.
Ook verwachten we van een volledig korfbalseizoen meer kosten van bv zaalhuur en andere wedstrijdkosten.

Contrbutievoorstel

Het voorstel aan de leden is om de contributie met 2 % te verhogen. Dat is volgens de afspraak die we vorig jaar hebben gemaakt.

Mede gelet op de kleine club aanwezigen stellen we dit hier nu voor aan alle leden. Over 14 dagen, wanneer er geen bezwaren van leden zijn binnengekomen, stellen we dan de kleine verhoging van de contributie vast voor het seizoen 2022/2023..

Vrijwilligersbeleid

Eind seizoen is de enquete vrijwilligerswerk uitgezet onder ouders en leden. Met de ingevulde enquetes zijn we blij en de mensen worden/zijn al benaderd voor hun aangegeven taken. We enqueteren nog door want we willen graag nog meer respons. Het plan is om met ouder-praatjes per team hier nog aandacht voor te vragen.

Scheidsrechtersprobleem
De TC heeft met klem aangegeven dat Swift een tekort aan scheidsrechters heeft. Dat zorgt voor geldboetes volgend jaar en zelfs wedstrijdpunten in mindering voor seniorenteams. Daarom hier een noodsignaal aan de leden;  denk eens over het starten van een scheidsrechterscursus !!  We kunnen niet zonder. De TC zal samen met het bestuur hier ook actie op gaan zetten!  Daar hebben we wel jullie hulp bij nodig.  Meer info  via: tc@kvswift.nl

Activiteitencommissie

Het is fijn dat er leden en ouders zich inzetten voor de activiteiten voor de jeugd. Naast korfbal vinden we het belangrijk om ook iets anders met je team te doen.  De AC heeft nog wel behoefte aan iemand die de algehele coordinatie op zich neemt.   Ben je een organisator en hou je van wat taken coordineren (zonder zelf dan heel veel te moeten doen), trek dan aan de bel bij Sophie Mussche (sophie.mussche@gmail.com)

Het bestuur

Categorieën: BestuurOverig