We hebben een nieuwe wedstrijdsecretaris! Maks Goudappel volgt Sanne op in haar werkzaamheden om de afmeldingen van de CBA-teams te verzamelen en in samenspraak met de trainers invallers te vinden waar nodig.
Bij deze willen we Sanne heel erg bedanken voor de afgelopen jaren bij het wedstrijdsecretariaat en Maks en Emma een voorspoedig zaalseizoen toewensen.

Helpen jullie ze een handje?

– Plan je afspraken zoveel mogelijk buitenom de wedstrijdzaterdagen (zie competitieschema van de KNKV)
– Meld je alleen af als je écht niet kunt. Misschien kan er nog wel iets geregeld worden met je medespelers
– Meld je op tijd af bij je trainer én bij het wedstrijdsecretariaat. –> Vermeld de reden en of je de hele dag niet kan of misschien wel op een ander tijdstip die dag.

Waar meld je je af?
F, E, D-teams bij je trainer en bij Emma – emma@kvswift.nl – 06 13 40 26 38
C, B, A-teams bij je trainer en bij Maks – maks@kvswift.nl – 06 37 29 77 54

Categorieën: TC