Vanaf deze week vult Emma Duvekot het wedstrijdsecretariaat in voor de D, E en F teams. Hartstikke fijn, dat Emma dat wil doen !

Ze neemt de taken over van Esther Nijhof ! Esther, heel erg bedankt voor je inzet voor het wedstrijdsecretariaat, het afgelopen jaar.

Dus vanaf nu afmeldingen voor de wedstrijden van de DEF-jeugd naar:

Emma Duvekot
mail: emma@kvswift.nl
telefoon: 06-13402638


We gaan er natuurlijk vanuit dat Emma het niet te druk krijgt !

de Technische Commissie

Categorieën: TC