Het verenigingsjaar van Swift loopt van 1 juni t/m 31 mei (het jaar daaropvolgend). Als je je lidmaatschap wilt opzeggen of wilt wijzigen dan dien je dit vóór 31 mei kenbaar te maken bij de ledenadministratie van Swift. Leden die na 31 mei opzeggen zullen voor het gehele volgende seizoen contributie verschuldigd zijn.


Opzeggen kan via leden@kvswift.nl

Categorieën: TC