Met ingang van het nieuwe seizoen is er een kleine maar belangrijke verandering in de werking van het wedstrijdformulier (DWF) in de KNKV-app. 

Voortaan worden de spelers van een team niet meer standaard in de beginopstelling geladen. Alle spelers staan als wissel en de coach/aanvoerder zal dus elke wedstrijd 4 resp. 8 spelers aan de opstelling (spelersopgave) moeten toevoegen. 

Belangrijk : de reden

Hier is uiteraard een reden voor. De pouleindeling van de (jeugd)teams gaat op basis van een zgn puntenscire; hierin spelen enerzijds uitslagen van een team maar anderzijds ook wie er – de vorige competitie(s) – in welk team gespeeld hebben. Men wil in de nabije toekomst hiervoor de gegevens van het DWF gaan gebruiken .

Het KNKV heeft echter geconstateerd dat in het breedtekorfbal volgens het DWF in de meeste teams vrijwel altijd de 4 resp 8 ‘basisspelers’ hebben gespeeld, ook als de teams meer spelers hadden in de teamopgave. Dat is niet reËel en dus zijn de gegevens niet betrouwbaar.

Door af te dwingen dat elke wedstrijd spelers aan de opstelling moeten worden toegevoegd is de verwachting dat deze gegevens betrouwbaarder worden.

Oproep dus aan alle coaches en scheidsrechters om deze gegevens juist in te voeren !  

Categorieën: TC