Swift is bezig om het zgn. certificaat “Arbitrageproof’ te behalen. Dit certificaat is een certificering vanuit het KNKV waarmee men haar verenigingen wil bewust maken en helpen in thema’s als (sociale) veiligheid, sportiviteit en respect, als onderdeel van het gedachtengoed Korfbal Zichtbaar Sportief. Samen met de verenigingen wil het KNKV zorgen voor een betere kennis van de spelregels, meer opgeleide scheidsrechters op alle niveaus en een proactieve verenigingsorganisatie.

Eén van de regels die we in het kader hiervan nog eens willen benadrukken is dat alle toeschouwers – dus ook ouders – altijd achter de omheining horen te staan/zitten. Dus niet in de dug-outs en niet op het kunstgrasveld.
Uitzondering vormen de wedstrijden van de E- en F-jeugd.
De coaches en scheidsrechters wordt gevraagd hier mede op toe te zien, ook bij de tegenstanders.

Korfbal – Zichtbaar Sportief doen we samen !

Categorieën: TC