Vorige week kwamen de trainers van Swift bijeen om samen met Dennis en Ralph te sparren over de thema’s techniek en tactiek. Het was een leerzame avond die direct om een vervolg riep. Dus die gaat er zeker komen.

In de afgelopen vergadering is een eerste start gemaakt richting het vormen van de teamsamenstellingen voor het volgende seizoen. Ieder die in de enquete heeft aangegeven het lidmaatschap op te zeggen of nog in twijfel is, zal de komende tijd worden aangesproken door één van de TC- leden. Verder vragen we de ouders van jeugdleden om het ook graag nu aan te geven als bekend is dat een jeugdspeler wilt stoppen of nog twijfelt. Mail dan graag maar tc@kvswift.nl

Het vormen van de nieuwe teams gaat altijd in eerste instantie in overleg met de trainers. Daarom willen we ook dit jaar de trainers uitnodigen voor een workshop ploegindeling op 15 maart om 19uur. We hopen dat alle trainers deze avond kunnen. Wat hier besproken wordt blijft binnen deze groep, wij vragen iedereen dan ook om de trainers hier niet verder mee lastig te vallen of te bestoken met vragen. De TC neemt de resultaten van de avond mee in volgende overleggen en pas dan worden er beslissingen genomen.

Dus trainers, tot de 15e!

Namens de TC, Jessica Schipper

Categorieën: TC