Met de promotie van vorig jaar naar de overgangsklasse, krijgen we behalve zaalkorfbal op niveau en nieuwe tegenstanders ook te maken met een jurytafel waarachter een juryvoorzitter, een schotklokbediener en tijdwaarnemer moeten plaatsnemen. Met ingang van komend zaalseizoen spelen ook teams in de eerste klasse met een jury overigens.

Als club moeten we ons hierop voorbereiden. Op 10 oktober wordt er door het KNKV in ons clubhuis een cursus gegeven. Daar gaat een aantal Swiftianen zich voorbereiden op de diverse functies. Degenen die de rol van juryvoorzitter gaan vervullen zullen daarvoor gecertificeerd moeten zijn.

De TC is blij dat een groot aantal mensen bereid is gevonden deze taken op zich te nemen:

  • Jan Peter Pouwer
  • Douwe Oostinga
  • Hans Soeting
  • Sjoerd Sanderse
  • Ivo Gillissen
  • Sander Schreuders
  • Rene Jacobsen

Bedankt voor jullie deelname en inzet en succes met de voorbereidingen!

namens de TC,

Pieter

Categorieën: TC