Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene vergadering (JAV), op donderdag 12 oktober 2016 om 20.00 uur in het clubhuis.

Naast het formele karakter van de vergadering – onder andere de vaststelling van het jaarverslag 2016 – 2017 met bijhorende financiële verantwoording – wil het bestuur graag met u van gedachten wisselen over allerlei zaken die belangrijk zijn voor onze club, nu en straks.
De stukken voor de vergadering zullen binnenkort worden verstuurd.

De – voorlopige – agenda voor de JAV van 12 oktober 2017:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen JAV d.d. 6 oktober 2016
 4. Algemeen jaarverslag bestuur en commissies 2016 – 2017
 5. Financieel verslag/jaarrekening 2016-2017 en begroting 2017-2018
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Beleid bestuur
 9. Samenstelling bestuur
 10. Jubilarissen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Namens het bestuur,

Ilse Schreuders, secretaris

 

Categorieën: Bestuur

2 reacties

Ilse Schreuders · 8 oktober 2017 op 17:35

Jammer dat je er niet bij kunt zijn, Hans.
.

Hans Soeting · 2 oktober 2017 op 07:10

Bij deze moet ik helaas melden dat ik op de avond van de ALV reeds een vergadering heb staan die ik als voorzitter moet leiden. Daarom meld ik mij bij deze af voor de ALV.
Ik wens de vereniging een positief productieve gezellige ledenvergadering toe.
Hans Soeting

Reacties zijn gesloten.