Tot nu toe was er een aantal redenen dat gold als compensatie om niet te worden ingezet om een wedstrijd te fluiten. Een daarvan was het coachen/trainen van een team.

De TC heeft gemerkt dat het lastiger wordt de teams van een trainer/coach te voorzien. Gevolg is dat er steeds meer teams zijn met twee of meer trainers/coaches die samen fulltime deze taak op zich nemen.

Doordat het aantal trainers/coaches groeit, slinkt het aantal beschikbare scheidsrechters.

In de TC-vergadering is daarover gesproken en besloten dat parttime trainers/coaches dus ook parttime zullen worden ingezet om een jeugdwedstrijd te fluiten. Je kunt er met het oog op de komende zaalcompetitie als parttime trainer/coach dan ook vanuit gaan dat je een aantal keer per jaar zult worden ingezet.

namens de TC,

Pieter Goudappel

Categorieën: TC