Zoals elk seizoen zijn er ook dit seizoen weer enkele wijzigingen in de (spel)regels, de belangrijkste op een rij :

  • In alle klassen van het top- en wedstrijdkorfbal (dus ook het jeugd-wedstrijdkorfbal !) mag er voortaan 8 keer gewisseld worden waarbij er tevens onbeperkt mag worden teruggewisseld. Opm 1. bij Swift geldt dit dus voor Swift 1, 2, 3, A1 en C1.  // Opm 2. Bij het breedtekorfbal blijft de oude regel van toepassing, onbeperkt wisselen met maximaal 1 x terugwisselen. 
  • De schotklok (tijdens de zaalcompetitie) wordt ook ingevoerd in de reserve overgangsklasse en 1e klasse;
  • Vanaf het moment dat de scheidsrechter een time-out heeft toegestaan geeft de scheidsrechter niet na 45 seconden maar na 50 seconden een fluitsignaal dat beide ploegen zich weer dienen op te stellen om ervoor te zorgen dat de wedstrijd na maximaal 60 seconden kan worden hervat;
  • De aanvoerder kan gedurende de hele wedstrijd in functie blijven en hoeft deze taak niet meer over te dragen als hij niet meer aan het spel deelneemt. De aanvoerder moet wel altijd als speler starten bij aanvang van de wedstrijd;
  • Bij een strafworp moet een poging tot het maken van een doelpunt gedaan worden. Omdat de speler die de strafworp neemt moet schieten, wordt de bal die de handen van de speler verlaat gezien als een doelpoging. Als de bal die de handen verlaat niet richting de korf gaat, bij voorbeeld als de nemer eerst met de bal op de grond stuitert, wordt dit gezien als een overtreding van deze regel omdat de regel gebiedt dat de nemer richting de korf moet schieten. Overtreding van deze regel heeft tot gevolg dat de verdediging een spelhervatting krijgt;
  • Al jaren zijn voorwerpen die gevaar kunnen opleveren in het veld niet toegestaan; zoals ringen, armbanden (ook polsbandjes!), oorbellen etc. Daaraan is nu specifiek toegevoegd dat ook scherpe nagels daaronder vallen. De scheidsrechter zal controleren dat aan de voorwaarden wordt voldaan;
  • In wedstrijden waar zuivere speeltijd niet wordt toegepast is het mogelijk voor het team dat de uitworp neemt om het spel te vertragen. Het recht, om na een tegendoelpunt de bal uit te nemen, kunnen zij kwijtraken als zij worden bestraft voor regel § 3.6 g (vertragen van het spel). Het andere team krijgt dan een spelhervatting. Ter illustratie : sta je als ploeg in de slotfase (slechts een paar doelpunten) voor en scoort de tegenstander en treuzel je bij vakwissel en/of nemen van de uitworp dan kan de scheidsrechter dit nu direct bestraffen met een spelhervatting voor de andere ploeg.  
Categorieën: TC