Beste Swiftianen (van S1 t/m de C’s),

Graag presenteren we aan jullie de concept teamindeling voor het seizoen 2017-2018. Hierbij streeft de TC naar zo veel mogelijk speeltijd en een indeling die zo goed mogelijk past bij ieder individu. Vanuit de spelersenquête zijn verschillende wensen geuit over teamgrootte en voorkeur voor gemengde teams. Wij hebben geprobeerd om hier zo goed mogelijk rekening mee te houden. De TC ziet kansen om komend seizoen een extra seniorenteam in te schrijven voor beide competities. Hiermee wordt de speeltijd verbeterd, maar het vraagt ook van de spelers om zo min mogelijk af te melden. Wij willen hier graag voor gaan. Bij de jongste jeugd zien we weer een groei van leden en teams, wij zijn blij met deze ontwikkeling.

Uitnodiging aan alle spelers van S1 t/m C`s

Op vrijdag 24 maart van 19:00-20:00u presenteren we in het clubhuis de concept indeling en lichten we onze keuzes toe. De aanwezigen hebben dus de primeur. Het is een concept teamindeling…. Wetende dat er niet heel veel andere mogelijkheden zijn, omdat met een enkele verschuiving, het geheel niet meer uitgevoerd kan worden.

Veranderingen zijn met name te zien bij C2, B2, A2. We willen graag in elke leeftijdscategorie een tweede ploeg hebben. Ook weer met de gedachte, homogene leeftijdsgroep is leuker en je hebt meer speeltijd. Daardoor is er wel een verandering in teamsamenstellingen tov dit jaar. Meer speeltijd is natuurlijk altijd leuk, maar een afmelding zorgt wel sneller voor problemen voor je ploeg. Dus probeer dit ook komend seizoen zo veel mogelijk te voorkomen en,..zonodig vragen we spelers bij toerbeurt in een ander team in te vallen! Als er vragen, opmerkingen of wensen zijn over deze concept teamindeling, dan gaan wij graag met jullie in gesprek.

Trainers

Buitenom de trainers van Swift 1 zijn er nog geen trainers bekend. De TC werkt momenteel hard aan de organisatie voor de trainersstaf voor ieder team. Streven is om deze begin mei te publiceren.

De TC

Categorieën: TC