Taakverdeling TC
De TC bestaat dit seizoen uit Pieter Goudappel (voorzitter), Steven Meerburg, Jacinta Kesselaar, Bert Jeras, Davin Thielen, Richard Geldof en Koen Maljaars. Verder is Martijn van Langevelde verantwoordelijk voor scheidsrechterszaken. De taken worden onderling verdeeld, afgestemd en uitgevoerd. Afgelopen donderdag is er geëvalueerd hoe iedereen erin staat, ook met het oog op volgend seizoen. Iedereen is tevreden over de huidige situatie; met voldoende, verschillende commissieleden worden taken goed en voortvarend opgepakt. Er zit veel energie in de groep!

Enquête
In december heeft de TC een enquête uitgezet binnen de spelende leden van de C, B, A en senioren. De respons is erg goed. Allen bedankt voor het invullen. De enquêteresultaten geven de TC de nodige inzichten in de stand van zaken binnen de huidige teams en een vooruitblik naar het volgend seizoen. De TC zal de komende periode de gesprekken aan gaan met verschillende spelers om eventuele vraagtekens weg te nemen om vervolgens aan de slag te gaan met een concept teamindeling voor het komende seizoen. We streven er naar om dit overzicht in maart compleet te hebben. Graag willen we jullie vragen om  alvast vrijdag 24 maart (19.30u in het clubhuis) in jullie agenda te noteren. Op dat moment bespreken we graag de concept teamindeling met jullie door. Ongetwijfeld zijn er ook dit jaar weer verschillende keuzes mogelijk en graag willen we dit proces met jullie doorlopen, met als doel de publicatie van de teamindeling 17/18 medio april.

Categorieën: TC