Nu de incasso van de contributie afgelopen week heeft plaatsgevonden, herhaal ik dit bericht voor de duidelijkheid nogmaals:

 

In de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober jl is een besluit genomen tot het verhogen van de contributies. De belangrijkste reden hiervoor is dat door gebrek aan vrijwilligers is besloten tot stoppen met het ophalen van oud papier. Dit zal leiden tot een daling van de opbrengsten met €  8.000 waardoor het bestuur zich genoodzaakt zag om de contributies met ongeveer 28% te verhogen. Dit is uitgezonderd de jongste leden, de kangoeroes. Deze contributie wijzigt niet.

Hieronder vindt u een overzicht van de oude en de nieuwe contributies per kwartaal:

Categorie Oude contributie Nieuwe contributie
Kangoeroes 17,50 17,50
D, E, F-jeugd 28,50 36,50
B, C- jeugd 33,00 42,50
A-jeugd 39,50 50,50
Senioren 52,50 67,00
Niet spelend 21,00 27,00

 

 

De kledingbijdrage voor leden die uitkomen in de competitie blijft € 5 per jaar, deze wordt verrekend bij de eerste contributie inning in het seizoen. Doordat de contributie eerst vastgesteld moest worden in de JAV, zal deze wat later geïncasseerd worden dan normaal.

Hieronder de verwachte incassodata voor het lopende seizoen:

Contributie over de maanden juni t/m aug 2016:          rond 25 oktober 2016

Contributie over de maanden sept t/m nov 2016:         rond 25 december 2016

Contributie over de maanden dec 2016 t/m feb 2017:  rond 25 feb 2017

Contributie over de maanden mrt t/m mei 2017:          rond 25 mei 2017.

Mocht u hieromtrent nog vragen hebben, stuur een mailtje naar leden@kvswift.nl

Vriendelijke groet,

Kees Blankenburgh

ledenadministratie

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën: BestuurOverig