Het huidige korfbalseizoen is nog volop bezig. Maar vele vrijwilligers zijn al bezig met het volgende seizoen dat na de zomervakantie gaat beginnen. We hebben er alle vertrouwen in dat we ook komend jaar weer een fijn korfbaljaar gaan  beleven!

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar als je overweegt om je lidmaatschap van Swift bij aanvang van het volgende seizoen te  beëindigen, denk daar nog eens over en bespreek het eens met je trainer of iemand van de TC. En als je echt wilt stoppen volgend seizoen, geef dit dan  uiterlijk 1 mei 2016 door via leden@kvswift.nl

Geef duidelijk je naam en gegevens door. Ook vinden we het fijn om een korte motivatie te vernemen waarom je stopt. Dit is niet verplicht, maar helpt ons wellicht om in de toekomst zaken nog beter te regelen!

Graag tijdig een berichtje. Het stelt de TC in staat om beter de voorbereidingen op het nieuwe seizoen te treffen!

Groet,

Kees Blankenburgh

ledenadministratie

Categorieën: BestuurTC