Sinds vorig jaar april heeft Ivo Gillissen de Technische Commissie versterkt. Als bestuur en TC hebben we bewondering voor de wijze waarop Ivo snel in de TC en de vereniging is gegroeid. Hij pakte allerlei zaken op en toen de vorige voorzitter Hans Soeting stopte, kwam Ivo in beeld als voorzitter. Ivo heeft deze taak sinds begin van dit seizoen uitgevoerd. Inmiddels waren er meer mensen bij de TC gekomen en bestond deze uit 5 personen. Zoals u en jij hebt kunnen lezen in het Swift Magazine van maart 2015 is de TC een commissie die het hart vormt van onze vereniging. Daar worden allerlei zaken m.b.t. de korfbal besproken, gecoördineerd en aangestuurd. Heel veel vrijwilligers zijn daar ook bij betrokken.

Ivo heeft aangegeven om per direct te stoppen met zijn taak binnen de TC. Hij heeft vooral de complexiteit aan taken en tijdsinvestering, met name op het gebied van ‘randzaken’ die gerelateerd zijn aan de kerntaken van de TC als belastend ervaren. Ivo wilde graag de volle 100% geven binnen zijn functie. Nu blijkt dat deze functie veel meer van hem vraagt en 100% inzet het streven blijft, is de totale belastbaarheid een grens voorbij. Ondanks de goede samenwerking binnen de TC, heeft hij uit persoonlijk belang, maar zeker ook uit verenigingsbelang besloten zijn taken per direct neer te leggen. Ivo heeft ervaren hoe intensief het werken binnen de TC is, met welke maatschappelijke en verenigingsontwikkelingen we te maken hebben en hoe lastig het anno 2016 is om binnen een beperkt vrijwilligersaanbod, soms harde, keuzes te maken.

TC en bestuur vinden het erg jammer dat Ivo is gestopt, maar respecteren zijn keuze en de argumenten die hij daarvoor heeft gehanteerd. Vanaf deze plaats danken wij hem voor de prettige samenwerking en zijn inzet voor onze club.

Bestuur en TC

Categorieën: BestuurTC