Afgelopen zaterdag was de eerste wedstrijddag waarin Swift voor een groot gedeelte verantwoordelijk was voor de zaalwacht. De laatste wedstrijd van de dag werd met slecht 5 minuten vertraging gestart en een dergelijke uitloop van het programma is over de dag gezien erg netjes. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat het de komende competitie zo goed blijft gaan!

Daarnaast heb je als zaalwacht het beheer van de ballen als taak: tijdens de wedstrijden liggen de ballen bij de wedstrijdtafel. Teams die eigen ballen meenemen gebruiken deze tijdens de wedstrijden niet. Spreek de tegenstanders daarop aan.

Bewaking van tijd: houd je zoveel mogelijk aan het schema. Op sommige dagen is het tijdschema erg krap. Dreigt het programma uit te lopen, spreek dan met de scheidsrechter af dat er kort wordt ingeschoten/gerust.

Succes iedereen!

namens de TC,

Pieter

Categorieën: TC