Regeling scheidsrechters kleding
Inleiding
In het kader van het aantrekkelijker maken van het scheidrechterschap, de noodzaak voor de vereniging, om voldoende scheidsrechters te kunnen leveren, zijn diverse ideeën opgekomen om scheidsrechters van iets extra’s te voorzien als dank voor hun inzet.
Eén van de zaken welke naar voren kwamen, was het onze scheidsrechters voorzien van een tenue.
Definities
De scheidsrechters die voor het verkrijgen van een tenue in aanmerking komen zijn die scheidsrechters die namens Swift op naam aangeschreven wedstrijden fluiten in het wedstrijdkorfbal. En zij leveren een door de TC geaccordeerde bijdrage aan het quotum van door Swift de leiden wedstrijden in het wedstrijd korfbal
Ten tijde van het opstellen van deze regeling zijn dat:
Dennis Plantinga Martijn de Bel Thijs Soeting Douwe Oostinga

Grensrechters
Die scheidrechters die door daar toe gerechtigden worden uitgenodigd hen te vergezellen naar nu wedstrijd op overgangsklasse niveau of hoger en daar bij de scheidsrechter te assisteren kennen wij als grensrechters.

Tenue
Het tenue wat door de vereniging zal worden vergoed bestaat uit shirt, bijpassende broek en sokken. Tevens behoort hierbij een reserve shirt in een andere kleur voor die gevallen dat één van de ploegen een tenue draagt dat te veel gelijkenis vertoont met dat van de scheidsrechter.
. Totale set bij de Korfbalshop + €100

(2×27,50+2+15+7,50 ten tijde van opstellen regeling)
de scheidsrechters die door de vereniging worden aangewezen voor het leiden van de thuiswedstrijden in het breedte korfbal vallen buiten deze regeling
Regeling
De aanschaf
De scheidsrechter die namens Swift op naam aangeschreven wedstrijden leidt in competities die door het KNKV aangeduid worden als behorend bij het wedstrijd korfbal, mogen op kosten van de vereniging het officiële scheidsrechters tenue aanschaffen.
De scheidsrechter bestelt bij voorbeeld bij www.korfbalshop.nl betaalt dit en declareert vervolgens de kosten bij de penningmeester van de vereniging. De declaratie dient te worden begeleid door de bon van de aankoop of het afschrift van de betaling van de aankoop.
Indien we een sponsor hiertoe bereid vinden, krijgen deze scheidsrechters eveneens een trainingspak

De scheidsrechter die op grond van zijn niveau gehouden is om met een assistent scheidsrechter of grensrechter zijn wedstrijden te leiden, is gerechtigd om op kosten van Swift een zo genaamde tril vlag aan te schaffen.
De vervangingstermijn voor deze vlag zal door de vereniging worden vast gesteld na overleg met hierin deskundige adviseurs.

Voorwaarden
De scheidsrechter die het aangeschafte tenue bij Swift declareert, verklaart zich daarmee akkoord met de hieronder te beschrijven voorwaarden:
1. Het verkregen tenue kan worden vervangen na het derde jaar waarin de scheidsrechter namens Swift in het wedstrijdkorfbal zijn bijdrage aan het quotum voor Swift heeft geleverd. Door dan weer een tenue op kosten van Swift aan te schaffen, verplicht de scheidsrechter zich wederom voor drie jaar aan deze voorwaarden.
2. De scheidsrechter die binnen de hiervoor gestelde termijn, stopt of voor een andere vereniging gaat fluiten dient een bedrag aan de vereniging terug betalen dat gelijk staat aan aanschaf bedrag (=A) te delen door de verplichting (=v=36 maanden) maal het aantal nog te fluiten wedstrijdmaanden ( = N)|
A/36*N
3. Tussentijdse maat wijzigingen geven geen recht op tussentijdse vergoedingen door de vereniging.

Ook voor de verenigngsscheidsrechters overweegt de TC een vorm van uniforme kledij. Details hierover volgen later.

Categorieën: TC