Declaratieformulieren
Onderstaand zijn de declaratieformulieren van Swift te downloaden. Ouders van jeugdleden kunnen voor kilometerdeclaraties het speciale ‘ouder’-formulier gebruiken. Het ingevulde formulier moet altijd ‘op papier’ met handtekening en eventuele nota’s worden ingeleverd.

Declaratieformulier kilometers ouders
Declaratieformulier kilometers
Declaratieformulier onkosten

Brochures/folders
Brochure informate ouders nieuwe leden
Folder donateurs
Folder abonneeloterij

Aanmeldformulier
Aanmeldformulier nieuwe leden

Gedragscode
Gedragscode