Op donderdag 31 januari van 19.00 tot 21.00uur organiseren we in het clubhuis een bijeenkomst voor leden, ouders en geïnteresseerden. Op deze bijeenkomst praten we met elkaar over de vereniging: Wat gaat goed en wat niet, wat vinden we belangrijk, waar willen we ons op richten, wat voor vereniging willen we zijn? We gaan met elkaar aan de slag om samen een beeld te vormen voor de toekomst. Want samen zijn we Swift!

Daarom wordt er ook voor de jeugd zelf nog een aparte bijeenkomst georganiseerd, zodat ook zij zich kunnen laten horen.

We worden de 31ste door de avond geleid door Brug8, een bureau dat zeer ervaren is met het begeleiden van sportverenigingen. De ondersteuning is overigens mogelijk gemaakt door Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. Wij zijn hier erg blij mee.

Na een eerdere aankondiging zijn afgelopen week via alle trainers de spelende leden en ouders van jeugdleden benaderd om uit te nodigen. We hopen op een grote opkomst! Meld je daarom gelijk aan via je trainer of via secretariaat@kvswift.nl .

Leuk om te vermelden is dat in de voorbereiding van deze avond al enthousiaste meedenkende ouders zijn betrokken: Eric van Gaalen en Martijn Ruissen. Ook de inzet van Bart Pouwer bij dit traject wordt vanuit het bestuur gewaardeerd. Ik vind het erg leuk om dit met elkaar te organiseren en ik hoop dat u ook zo enthousiast raakt.

Zien we elkaar de 31ste?


Categorieën: Overig