Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene vergadering (JAV), op dinsdag 23 oktober 2018 om 20.00 uur in het clubhuis.

Naast het formele karakter van de vergadering – onder andere de vaststelling van het jaarverslag 2017 – 2018 met bijhorende financiële verantwoording – wil het bestuur graag met u van gedachten wisselen over allerlei zaken die belangrijk zijn voor onze club, nu en straks.

De stukken voor de vergadering worden z.s.m. in een aparte mailing aan de leden verstuurd.

De agenda voor de JAV van 23 oktober 2018:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen JAV d.d. 12 oktober 2017
 4. Algemeen jaarverslag bestuur en commissies 2017 – 2018
 5. Financieel verslag/jaarrekening 2017-2018 en begroting 2018-2019
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Beleid bestuur
 9. Samenstelling bestuur
 10. Jubilarissen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Namens het bestuur,

Ilse Schreuders, secretaris

 

Categorieën: Bestuur