Na 22 jaar hing Dennis Plantinga kortgeleden zijn scheidsrechtersfluit aan de wilgen. Hij haalde daarmee vele verplichte punten binnen voor onze vereniging. O.a samen met Douwe Oostinga vormde hij een ‘gouden’ duo en schopte hij het tot de reserve-league.

Dennis en Douwe; erg bedankt voor alle door jullie gefloten wedstrijden en de vele uren die jullie hebben geïnvesteerd in het reizen door het hele land!

Martijn van Langevelde heeft zijn examen enkele weken geleden met goed gevolg afgelegd en is nu ook gediplomeerd scheidsrechter. Gefeliciteerd! Martijn gaat nu ook punten voor onze club bij elkaar sprokkelen.

Toch blijft het nodig dat het scheidsrechterskorps verder wordt aangevuld. Hebben wij er niet voldoende en komen we niet aan het verplicht aantal te fluiten wedstrijden, dan gaat dat ons boetes en punten in mindering bij de wedstrijdteams opleveren. Dat kan sportieve consequenties hebben en daar willen we liever niet aan denken…

We hopen daarom leden bereid te vinden om de scheidsrechtersfluit ter hand te nemen en hopen ook jonge leden te kunnen selecteren die een start willen maken met een scheidsrechterscarrière. Ben je geïnteresseerd, neem contact op met Martijn van Langevelde!

Categorieën: TC