Afgelopen maandag was de eerste bestuursvergadering van dit jaar.

Aan de orde kwamen onder andere de volgende zaken:

  • Vrijwilligersenquête: de enquête is afgesloten, we bedanken iedereen die de enquête heeft ingevuld. Er zijn en worden (ouders van) leden benaderd, die aangegeven hebben vrijwilligerstaken te willen doen.
  • Het huidige beleidsplan van Swift loopt van 2014 tot 2018. Er moet dus een nieuw plan voor de komende jaren gemaakt worden. Het bestuur zal leden benaderen om mee te denken over de koers van de club voor de komende jaren.
  • Belangrijk punt in elke bestuursvergadering is de financiële stand van zaken van Swift. Zoals bekend is de verhouding inkomsten – uitgaven niet in balans. Het is noodzakelijk actie te nemen om de kosten (indien mogelijk) lager te maken en de inkomsten te verhogen. Ook hierover zal het bestuur met betrokken leden brainstormen om daarna een actieplan maken.

 

Namens het bestuur, Ilse Schreuders

Categorieën: Bestuur