Het seizoen is bijna ten einde, al zijn sommigen ook alweer begonnen met de voorbereiding. Voor ons stond de laatste bestuursvergadering van het seizoen op het programma. Naast de laatste updates uit de verschillende commissies en een vooruitblik op komend seizoen kwam onder andere het vrijwilligersbeleid en daaraan verbonden actiepunten aan de orde. Verschillende bestuursleden hebben bijeenkomsten van IDEE bijgewoond met als doel om te leren van ideeën en ervaringen van anderen met betrekking tot vrijwilligersbeleid (zie ook https://welzijnmiddelburg.nl/vrijwilligerswerk/bijeenkomsten). Binnenkort zal een enquête onder de (ouders van) leden gehouden worden met als doel om meer mensen te betrekken bij het vrijwilligerswerk binnen de club, maar daarover later meer. Ook werd teruggekeken op een succesvol hemelvaartstoernooi, zowel sportief, sociaal als financieel. Alle vrijwilligers, hartelijk bedankt voor jullie inzet, want een geslaagd hemelvaartstoernooi is heel belangrijk voor de club!

Bovenstaande is een greep van wat besproken is, heb je vragen, reacties of opmerkingen, we ontvangen ze graag!

Namens het bestuur,

Paul van den Berg

Categorieën: Overig