Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen en laat ze sporten bij een sportvereniging. Dankzij het Jeugdsportfonds kunnen kinderen hun sportdroom waar maken. Alle kinderen moeten kunnen sporten, dus betaalt het Jeugdsportfonds de contributie, kleding en eventuele sportattributen. Voor hen die zich dat niet kunnen veroorloven. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van €225,- per kind per jaar. Dit geld gaat direct naar de sportvereniging en de sportwinkel niet naar de ouders of het kind. Jaarlijks ondersteunt Jeugdsportfonds voor ruim 36.000 kinderen een sportkans.

Samen kunnen sporten is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, zowel op het fysieke, mentale als sociale vlak. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een  sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of benodigde sportattributen.

Achtergrond

In Nederland leven 423.000 kinderen in armoede (bron SCP armoedesignalement 2014). Dat is 1 op 9 kinderen. Meer dan 150.000 van deze kinderen doet niet aan sport. In 2014 heeft Jeugdsportfonds voor 36.224 kinderen een bijdrage betaald. Het Jeugdsportfonds heeft de ambitie om jaarlijks 40.000 kinderen een sportkans te bieden.

Het Jeugdsportfonds heeft een landelijk bureau en is met 32 lokale fondsen actief in Nederland. Deze stedelijke- (21) en provinciale fondsen (11) zorgen voor structuur, aandacht en fondsenwerving in hun regio. Er zijn ruim 200 gemeenten aangesloten bij het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds is een fondsenwervende instelling met een ANBI status en CBF-Keurmerk.

De kracht van het Jeugdsportfonds zit in de eenvoud van het systeem: intermediairs kunnen een aanvraag voor een kind indienen en zijn mensen die professioneel betrokken zijn bij de opvoeding van het kind en komen uit het onderwijs, schuldhulpverlening, jeugdzorg en gezondheidszorg.

Willen ouders/verzorgers een bijdrage voor hun kind aanvragen dan moeten ze eerst op zoek naar een intermediair. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging en sportwinkel. Dat wordt verder niet bekend gemaakt (waardoor bijvoorbeeld schaamte of het krijgen van een ‘stempel’ voor kinderen en ouders wordt voorkomen).

Een kind komt in aanmerking voor ondersteuning als het voldoet aan de criteria van het jeugdsportfonds dat actief is in de (woon)omgeving van het kind.

Zie https://www.jeugdsportfonds.nl/aanvraag/ouders/ voor meer informatie.

Categorieën: Overig