Ook dit korfbalseizoen moet Swift weer voldoen aan de zgn. rompregeling Arbitrage, de verplichte levering van neutrale scheidsrechters. scheidsrechter

Kort gezegd houdt dit in dat Swift voor elke thuiswedstrijd in het wedstrijdkorfbal – de wedstrijden met een neutrale KNKV scheidsrechter –  een scheidsrechter moet leveren die elders als KNKV scheidsrechter actief kan zijn. Daarboven komt dan nog een factor 0.25 te leveren scheidsrechterbeoordelaars.
Aan deze regeling zitten ook 2 sancties verbonden als men de verplichtingen niet haalt :

*  bij < 75% geleverd van de totale verplichting krijgt men volgend seizoen minpunten, bij start van de competitie (altijd te beginnen bij 2e seniorenteam), deze minpunten lopen op naar mate men minder heeft geleverd;

*  een (geld)boete als men niet aan 100% van de verplichting heeft voldaan, de zgn ‘malus’ , uitgedrukt in een bedrag per wedstrijd tekort.  Echter komt men boven de verplichting uit – dus wordt er meer geleverd dan nodig – dan krijgt men per extra voldane verplichting een bonus (in geld) .

Voor de rompregeling worden de veld – en zaalcompetitie apart gerekend.

Eerste helft veld
Op het veld heeft Swift 3 ploegen (S1, S2 en B1) actief in het wedstrijdkorfbal, omdat S1 overgangsklasse speelt – wedstrijden met een assistent-scheidsrechter – tellen deze wedstrijden dubbel. Dat betekent dat we een totaalverplichting hebben van 33 wedstrijden, 75% = 21 wedstrijden voor de puntenaftrek. Voor Swift zijn Dennis Plantinga, Douwe Oostinga en Thijs Soeting actief als KNKV scheidsrechters, daarnaast zijn Dennis, Jan-Peter Pouwer en Piet Verhage actief als beoordelaars. Samen kwamen zij gedurende 1e helft veld al tot 24 (!) verplichtingen, dat betekent dus dat het target minpunten al gehaald is.

Zaal
In de zaal is er 1 ploeg extra actief in het wedstrijdkorfbal (Swift 3) , maar speelt S1 een klasse lager. Totaal levert dat ook in de zaal een verplichting van 33 wedstrijden, target minpunten is in de zaal 20 wedstrijden.

Een bedankje richting onze KNKV-scheidsrechters en beoordelaars – die hun inzet voor de vereniging voor het merendeel buiten het zicht van onze vereniging uitvoeren – is meer dan op zijn plaatst. Dennis, Douwe, Thijs, Jan-Peter en Piet, succes in de zaal, hopelijk kan de lijn van het veld qua leveringen in de zaal worden voortgezet.

Martijn

Categorieën: Overig