Beste ouders,

 

Naar aanleiding van geluiden die wij ontvingen van zowel spelers, trainers en andere ouders, hebben wij gemeend hier wat zaken te beschrijven, die wij van ouders verwachten als het gaat om betrokkenheid en gedrag bij korfbal activiteiten.

 • Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk kijken naar het team van uw zoon of dochter.
 • Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.
 • Denk aan u taalgebruik
 • Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander.
 • Laat het coachen over aan de trainer. Geef hun ook de ruimte. Blijf altijd positief, juist bij verlies.  Wordt niet boos, de volgende keer beter.
 • De scheidsrechter doet zijn best, bemoei u niet met zijn/haar beslissingen. Bij de jeugd zijn dat ook vaak beginnende scheidsrechters.
 • Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het korfballen.
 • Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.
 • Wilt u echt met korfbal bezig zijn, volg dan een cursus voor trainer/coach of, scheidsrechter of doe vrijwilligerswerk bij de club.
 • Motiveer je kind om naar de training te gaan
 • Jouw aanwezigheid geeft je kind een goed gevoel. Doe dat niet teniet door u gedrag aan de lijn.
 • Fouten maken mag. Daar leer je van!
 • Oefen samen met je kind door in je vrije tijd een balletje te gooien. Oefening én plezier baart kunst!
 • Denk na over wat jij kunt doen om het sport- en speelklimaat op de club nog fijner te maken.

 

Ook vanuit de korfbalbond wordt er gestreefd naar positief gedrag van ouders en supporters naar spelers en scheidsrechters. Daar horen deze punten bij.

https://www.tvsportplezier.nl/

Kinderen willen plezier tijdens het sporten. En geen schreeuwende, ruziënde ouders langs de lijn. Verenigingen willen een prettig en veilig sportklimaat op de club. En ouders willen dat hun kind zich goed ontwikkelt en vrolijk opgroeit.

Via het geïntegreerde web, social en mailplatform Tv-Sportplezier brengen kinderen met een eigen kinderredactie onder leiding van Jack van Gelder, ouders en verenigingen dichter bij elkaar.

Ouders worden door Jack en de kinderen geïnformeerd over de potentie van sport voor de ontwikkeling van hun kind. Voorwaarde is –vanzelfsprekend- dat kinderen blijven sporten. En dat doen ze alleen als ze sport leuk blijven vinden. Gelukkig kunnen ouders daar zelf veel aan doen. Tv-Sportplezier geeft inzichten en tips om het kind positief te ‘supporten’. Kinderen die lol hebben, blijven sporten. Zo wordt Sportplezier ook eigenbelang voor de ouders.

Verenigingen worden door Jack en de kinderen geholpen om beter contact met de ouders te maken. Speciaal voor ouders van nieuwe sportertjes ontwikkelde Tv-Sportplezier een concreet programma om van begin af aan een warme band met deze nieuwe lichting ouder-supporters op te bouwen. Betrokken ouders als supporters van Sportplezier, dragen bij aan een prettig en veilig sportklimaat.

Ouders – met Sportplezier blijven kinderen sporten
Verenigingen – Sportplezier is de basis voor een goede sfeer op de club
Kinderen – Sportplezier is wat kinderen willen

Tv-Sportplezier
Sportplezier begint hier!

Wij wensen u veel plezier met het bekijken van de sportbelevenissen van uw kind.

Ivo Gillissen

Voorzitter TC

Categorieën: TC