Beste coaches, aanvoerders en scheidsrechters,

Sinds 1 november en sinds 1 december is het mobiele Digitale Wedstrijdformulier (mDWF) verplicht bij respectievelijk het wedstrijdkorfbal en alle seniorenteams. De vrijblijvendheid hiervan loopt ook ten einde voor de juniorenteams en BCD jeugd, respectievelijk per 1 januari en per 1 februari 2016. Invoering bij de EF jeugd zal waarschijnlijk op termijn volgen, maar daar is nu nog niets over bekend gemaakt.

Aan het begin van het seizoen heeft een instructie plaatsgevonden voor gebruik van het mDWF en inmiddels wordt het mDWF al veelvuldig gebruikt: voorafgaand aan de wedstrijd vullen beide aanvoerders/coaches en de scheidsrechters het formulier in; na de wedstrijd worden de wissels, uitslag en andere bijzonderheden genoteerd.

Omdat de invoering van het mDWF voor de BCD jeugd pas recentelijk bekend is gemaakt, zal er de komende tijd extra informatie worden verstrekt aan de coaches BCD jeugd en de verenigingscheidsrechters BCD jeugd (kijk dus goed of je gepland staat als scheidsrechter!).

Als je vragen hebt, kun je deze het beste richten aan Martijn van Langevelde of Davin Thielen. Alternatief is om inlichtingen in te winnen bij de coaches / aanvoerders die het mDWF al gebruiken. Bij de eerste thuiswedstrijden in januari zullen Martijn of Davin aanwezig zijn om eventueel benodigde ondersteuning te geven. Indien nodig, organiseren we nog een vragenuurtje in januari in het clubhuis.

De TC

Categorieën: TC