bestuur oktober 2015

Op bovenstaande foto ziet u, zie jij het nieuwe voltallige bestuur. We zijn blij dat er nieuwe mensen bereid zijn gevonden om ons te komen versterken. Afgelopen week vergaderden we voor het eerst zonder Martijn en Daniëlle, en mèt Paul en Joyce.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen  (vlnr. achterste rij):

  • Hans Lievense – vrijwilligerscoördinator
  • Richard Geldof – technische commissie
  • Paul van den Berg – PR en communicatie
  • Ilse Schreuders – secretariaat, (vlnr. voorste rij):
  • Joyce de Priester – van Dullemen – algemeen bestuurslid
  • Anneke Duvekot-Bimmel – voorzitter
  • Erica Nefs – van de Veire – penningmeester

Het was een relatief korte vergadering, er lopen allerlei zaken. We zijn bijgepraat en weten de stand van zaken  vanuit de beheerscommissie,  TC, sponsorcommissie, PR, evenementen,-  en ledencommissie. We hebben gesproken over nieuwe financiële acties en ook vrijwilligers zijn aan de orde geweest.  W.b. oud papier zijn we blij dat dit redelijk goed loopt, echter een coördinator ( of duo-taak ) zijn we nog naar op zoek! De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is geëvalueerd. Binnenkort kunt u het verslag daarvan zelf lezen, dit geeft een goede indruk van de JAV.

Kortom, we gaan met deze nieuwe club vol energie en goede moed verder!

Anneke D-B

Categorieën: Bestuur