De eerste bestuursvergadering zit er op, afgelopen dinsdag  waren we bij elkaar. Een nieuw seizoen is begonnen en daarin is veel dat onze aandacht vraagt. Op de agenda stond onder andere de jaarrekening 2014 – 2015 en de begroting 2015 – 2016. Een belangrijk onderdeel om te bespreken, ook  als voorbereiding op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die op donderdag 8 oktober a.s. wordt gehouden.  Ik wil hierbij toch Erica Nefs, penningmeester van onze vereniging, noemen. Een zeer deskundig iemand op financieel gebied, waar we ontzettend blij mee zijn als bestuur. We zijn een financieel gezonde vereniging en willen dat blijven,  dat is onze verantwoordelijkheid en daarbij speelt Erica een belangrijke rol!

Allerlei zaken worden besproken, ik doe een greep: we hebben een verzoek gekregen van de contactpersoon van De Sprong of we mee doen om de bewoners van het AZC te laten kennismaken met de diverse sporten op sportpark de Sprong.  Willen we dat en hoe gaan we dat aanpakken?

De Technische commissie (TC) die nu op volle sterkte is, u heeft er al eerder over kunnen lezen, is iets wat ons verheugd. Richard Geldof als bestuurslid met portefeuille TC heeft ons bij gepraat. Oud papier en de stand van zaken kwamen langs. Binnenkort is er de week van de scheidsrechters, wie gaat er wat doen? U / jij ziet, het is divers  waar we in een vergadering mee bezig zijn.

We zijn er klaar voor om er weer een mooi, sportief seizoen van te maken en we hopen dat u, dat jij weer mee doet!

Als je wilt reageren,  een vraag hebt of een tip, ik lees het graag……… je krijgt altijd antwoord!

Namens het bestuur,

Anneke D-B

voorzitter@kvswift.nl

Categorieën: Bestuur