Afgelopen jaar heeft het IKF besloten dat er buiten ook gespeeld moet gaan worden op velden met afmetingen van 40x20m, dus dezelfde afmetingen als in de zaal. Doel is om het spel sneller en attractiever te maken.
Onze huidige velden hebben – net zoals bij veel andere verenigingen – echter nog een afmeting van 60x30m, het KNKV heeft dan ook een overgangsperiode tot 2026 (!) vastgesteld

Toch zijn we samen met TOP en ONDO lobbywerk bij de Gemeente Middelburg gestart om de velden aangepast te krijgen . Onlangs heeft B&W besloten om per vereniging één veld aan te passen.

Bij Swift zal veld 2 van de juiste belijning, strafworpcirkel en potten voor vaste palen worden voorzien. Veld 1 blijft ongewijzigd, de verwachting is dat dit veld binnen enkele jaren aan renovatie toe is. De werkzaamheden zullen – als het weer niet tegenzit – de komende week (week 9 maart) worden uitgevoerd.

Indeling thuiswedstrijden

Omdat er maar één veld wordt aangepast is er besloten wedstrijdkorfbal voorrang te geven voor het spelen op het veld met de nieuwe afmetingen.

Dat betekent dat de komende (2e helft) veldcompetitie Senioren 1, 2 en 3, A1 en C1 al hun thuiswedstrijden op veld 2 spelen.
Voor de overige teams is dit afhankelijk van de beschikbaarheid van veld 2. Voor veld 1 zal er gezorgd worden voor juiste lossen lijnen en markeringen van zodat ook daar een 40×20 veld – met losse palen – neergelegd kan worden. Senioren en A-jeugd mogen op veld 1 ook nog op de oude afmeting van 60x30m met vaste palen spelen.

Trainingen

De nieuwe afmetingen en spelen van wedstrijdkorfbal heeft ook consequenties voor indeling van de velden tijdens de trainingen. In principe zullen de wedstrijdkorfbal ploegen (senioren 1/2/3, A1, C1) gaan trainen op veld 2. Dit kan betekenen dat andere ploegen zullen moeten switchen naar veld 1. We gaan ervanuit dat de trainers hier onderling uitkomen.

Namens TC en bestuur, Martijn

Categorieën: BestuurTC