Logo_4korfball28feb14

Er is de afgelopen periode veel gesproken over 4Korfbal, de nieuwe spelvorm voor E- en F-jeugd. Onderstaand bericht ontvingen wij van de KNKV, waarin wordt aangegeven dat de KNKV het belangrijk vindt te horen wat de ervaringen zijn. Goed om deze kans te pakken!

namens de TC,

Pieter

4Korfbal, het nieuwe jeugdkorfbal voor de E- en F-jeugd, is seizoen 2014/2015 gestart. Inmiddels neemt alle E- en F-jeugd deel aan de 4Korfbalcompetitie.
De korfbalvorm is ontwikkeld naar aanleiding van de roep van verenigingen om een actievere vorm van jeugdkorfbal, tijdens de ‘Rondje Nederland’ – bijeenkomsten die het KNKV jaarlijks organiseert in het kader van de Strategische Cyclus.
In samenwerking met experts uit het onderwijs is deze nieuwe en dynamische vorm van jeugdkorfbal ontwikkeld, waarbij het sportplezier van kinderen voorop staat.

4Korfbal sluit vanwege de aangepaste spelregels goed aan bij schoolkorfbal en is zeer laagdrempelig. Om in beeld te krijgen of de gedane aanpassingen het gewenste effect hebben, is een onafhankelijk onderzoek ontwikkeld.
Brengt het 4Korfbal wat we hadden voorzien? Zijn wij op de goede weg?

Dus: wat is jouw ervaring met het nieuwe jeugdkorfbal? Iedereen die een mening heeft over 4Korfbal is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.
Vanaf maandag 15 december kun je de enquête invullen op de website www.evaluatie4Korfbal.nl. We hopen op je medewerking te kunnen rekenen.
Met jullie informatie en suggesties kunnen wij samen met jullie verder werken aan een betere korfbaltoekomst!

Categorieën: TC

Pieter Goudappel

TC-lid wedstrijdsecretaris wedstrijdkorfbal S1, S2, S3,