=======================================================

Rooster bar- en keukendiensten clubhuis Swift  NAJAAR  2014

Ben je niet in de gelegenheid om op de ingeroosterde datum bardienst te doen, probeer dan alsjeblieft eerst onderling te ruilen of iemand anders te vragen. Graag wel de ruiling/vervanging doorgeven aan Bart Pouwer (bartp@zeelandnet.nl)=============================================================================

De personen met een vet streepje onder de naam zorgen voor het ophalen* c.q. terugbrengen van de sleutels en het wisselgeld bij fam. Pouwer-Kesselaar, Oude Koudekerkseweg 85 te Middelburg. *De sleutels en het wisselgeld op VRIJDAGAVOND of na telefonisch overleg ophalen (tel. 0118-465929).

Zaterdag 13 september 2014:

09.20 – 12.30 uur           : Linda Lindhout
12.30 – 15.00 uur          : Carineke/Guus Mix

Categorieën: Beheerscommissie