ATTENTIE
Bij de deur krijgt iedereen die 18 jaar en ouder is een stempel op zijn/haar hand. Dit in verband met verkoop van alcohol. Neem je ID-kaart mee !!

PORTIER; VERKOOP CONSUMPTIEBONNEN
Er is geen garderobe, evenals vorige jaren worden de jassen neergelegd in het tassenrek en op tafels. Er is geen toezicht van Swift-vrijwilligers. De jassen kunnen dus daar op eigen risico worden neergelegd. Swift stelt zich niet verantwoordelijk voor verdwijning of beschadiging van eigendommen

22.00 – 23.00 uur                      Emma Duvekot en Ineke Donk
23.00 – 00.00 uur                      David van de Vrie en Ben van de Vrie
00.00 – 00.30 uur                      Richard Bouwens

BAR
22.00 – 23.00 uur                      Roel Klootwijk, Paul van de Berg, Luc Francke
23.00 – 00.00 uur                     Sascha Theunissen, Sophie Cevaal, Mirella Pouwer
00.00 –  einde                              Linda Lindhout, Davin Thielen, Erik Samplonius

TAP
22.00 – 23.00 uur                      Koen Maljaars en Niek Francke
23.00 – 00.00 uur                     Joren Gillissen en Matthijs Pouwer
00.00 –  1.00 uur                        Frederique Mussche
1.00   – 2.00 uur                          Ronald van de Weele

NA AFLOOP VAN DE PARTY :

Met zijn allen gezellig napraten en ondertussen het clubhuis aanvegen, de vloer onderwater zetten en droogtrekken.

 SCHOONMAAK “THE DAY AFTER” Vrijdag 30 mei 2013
11.30 uur –              Discocommissie en de Dames en Heren van Swift A1 en A2 onder leiding van Joren Gillissen en Niek en Luc Francke

Let op of jouw NAAM in het schema staat !!!

Categorieën: Beheerscommissie