Enkele maanden geleden heeft de TC hier en daar enquêtes uitgezet ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Inmiddels komt de deadline van de bond (12 mei!) dichterbij voor de ploegopgave en zullen we namen moeten vastleggen per team. Vooruitlopend op het verzoek van de ledenadministratie om lidmaatschapsopzegging door te geven, vraagt de TC hierbij al om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over jouw plannen voor volgend jaar. Wacht niet met het kenbaar maken van jouw plannen en wensen, maar deel ze nu al met ons; soms kan een paar afmeldingen al gevolgen hebben voor het opgeven van de teams. Daarnaast zullen de nieuwe teams weer willen beschikken over een of meerdere enthousiaste trainers. Uiteraard zal de TC initiatief nemen richting potentiële trainers, maar geef ook vooral zelf door of je iets wilt en kunt betekenen en naar welke teams je voorkeur uitgaat. Duidelijk is dat we ieders hulp bij deze klus goed kunnen gebruiken. Dus: help mee, denk mee en maak van ons vraagteken een uitroepteken!

Onverhoopte afmeldingen (jeugd en senioren) voor volgend seizoen graag nu al doorgeven aan de TC via pieter@kvswift.nl. N.B.: een officiële afmelding zal later ook nog via de ledenadministratie van de club, meestal voor 31 mei, moeten gebeuren.

th

Categorieën: TC