Rooster bar- en keukendiensten clubhuis Swift VOORJAAR 2014

Ben je niet in de gelegenheid om op de ingeroosterde datum bardienst te doen, probeer dan alsjeblieft eerst onderling te ruilen of iemand anders te vragen. Graag wel de ruiling/vervanging doorgeven aan Bart Pouwer, bartp@zeelandnet.nl
==============================================================================

De personen met een vet streepje onder de naam zorgen voor het ophalen* c.q. terugbrengen van de sleutels en het wisselgeld bij fam. Pouwer-Kesselaar, Oude Koudekerkseweg 85 te Middelburg. *De sleutels en het wisselgeld op VRIJDAGAVOND of na telefonisch overleg ophalen (tel. 0118-465929).

Zaterdag 10 mei 2014

08.45 – 12.00 uur           : Florence Zanting, Sandra Poppe, Christel Provoost

12.00 – 15.00 uur           : Kathinka vd Visser en Anneke Duvekot,

15.00 – 18.00 uur          : Benjamin van de Vrie en Joyce van Dullemen

18.00 – 20.00 uur          : Sanne Oostinga en Sascha Theunisse

Categorieën: Beheerscommissie