Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het Swift Magazine. In de loop van deze week liggen de magazines per team gesorteerd klaar in het materialenhok.

Graag de aandacht voor het volgende:

– Trainers/coaches: de magazines zullen gesorteerd op team klaar liggen in het materialenhok.
Willen jullie de magazines verspreiden binnen het team? Let hierbij op de lijst die meegeleverd wordt en de namen op de achterkant van de magazines.
– Mochten er teamleden niet zijn: neem het magazine dan a.u.b. mee en laat het niet slingeren in het materialenhok.
– De magazines voor niet-spelende leden, donateurs, etc. worden zoveel mogelijk verspreid via spelende leden. Het kan dus zijn dat er bij de stapel van jouw team ook een magazine zit voor iemand bij jou in de buurt. Dit staat ook op de lijst die meegeleverd wordt. We gaan ervan uit dat iedereen hieraan zijn medewerking verleent zodat we snel de verspreiding kunnen verzorgen.

Allemaal veel leesplezier gewenst!

Categorieën: Overig