Rooster bar- en keukendiensten clubhuis Swift  VOORJAAR 2014

Dit is het rooster voor de bardiensten in het clubhuis tijdens de voorjaars-veldcompetitie. Ben je niet in de gelegenheid om op de ingeroosterde datum bardienst te doen, probeer dan alsjeblieft eerst onderling te ruilen of iemand anders te vragen. Graag wel de ruiling/vervanging doorgeven aan Bart Pouwer, bartp@zeelandnet.nl
==============================================================================
De personen met vetgedrukte naam, zorgen voor het ophalen* c.q. terugbrengen van de sleutels en het wisselgeld bij fam. Pouwer-Kesselaar, Oude Koudekerkseweg 85 te Middelburg. *De sleutels en het wisselgeld op VRIJDAGAVOND of na telefonisch overleg ophalen (tel. 0118-465929).

Zaterdag 5 april 2014:
09.50 – 12.00 uur           :  Teatske Hoogenboom

Zaterdag 12 april 2014
09.15 – 12.00 uur           : Sonja vd Voet, Jeroen Roucamp
12.00 – 15.00 uur           : Anneke Gillissen, Arianne Witteveen
15.00 – 18.00 uur          : Ilse vd Dries, Luc Franke, Jacco vd Bosse
18.00 – 20.00 uur          : Davin Thielen en Bas Gunter

Zaterdag 19 april 2014:
10.15   – 13.00 uur        : Michel Provoost en Johannetta vd Willigen
13.00 – 16.00 uur          : Monique Willems en Carineke Mix

Categorieën: Beheerscommissie