Helaas…. Weer arbitrale problemen

Duidelijk is, dat wie aangeschreven staat voor een wedstrijd, zelf voor vervangers moet zorgen!!! Zaterdag bleek maar weer eens, dat niet iedereen dat tijdig doet.
Bij TWEE wedstrijden, moesten toevallig aanwezigen oplossen wat door nalatigheid van anderen was ontstaan!
Wees je bewust van de ergernis, de irritaties en de zorgen die dit soort nalatigheden oplevert!
Coaches die er niet gerust op kunnen zijn of hun wedstrijd wel door gaat…
Die vervolgens dan maar hun best gaan doen om te regelen wat
JIJ ALS SCHEIDSRECHTER HAD MOETEN REGELEN
Heel kwalijk allemaal!!!!

Hans

Categorieën: TC