De eerste bestuursvergadering zit er op, afgelopen maandag waren we bij elkaar en er is veel dat onze aandacht vraagt.

Al eerder heb ik geschreven over vrijwilligers, die samen de vereniging vormen. Er zijn veel grote en kleine taken die we met elkaar moeten uitvoeren. Zo ook bij Swift. Voor de vakantie hebben we gelukkig een aantal ‘vacatures’ kunnen vervullen. Ik noem op deze plaats Miranda Meeuwse, die al jaren de clubboekhouding voor haar rekening neemt. René Jakobsen is bereid gevonden dit over te nemen, waar we heel blij mee zijn.

De beheerscommissie had sinds het vertrek van Benjamin v.d. Vrie een voorzitter nodig, die taak gaat Stefan Franke op zich nemen. Er zijn trainers/coaches gestopt, mensen die het wedstrijdsecretariaat uitvoerden, OPA-rijders en gelukkig zijn er voor verschillende taken weer nieuwe mensen gevonden. En we zijn er nog niet. De Technische Commissie – het hart van de vereniging – want het draait nog steeds om alle facetten van korfbal, is hard aan het werk om de taken van Carla Pouwer door te laten lopen. Carla is met haar werk voor TC en de sponsorcommissie gestopt. Zonder iemand anders te kort te doen, wil ik haar toch in het bijzonder noemen. Gelukkig blijven we gebruik maken van haar ervaring, kennis en deskundigheid als trainer van C1. En we zijn ons bewust dat iedereen een keer een stapje terug mag en kan doen, maar het scheelt wel eens om wie het gaat en hoeveel hij of zij doet. Dat zal duidelijk zijn.

 Bij dezen iedereen hartelijk bedankt voor alles wat je hebt gedaan, nog steeds doet of gaat doen voor Swift!

Zo aan de start van het seizoen wil ik toch nog een keer aan u en jou vragen:

Maak alsjeblieft tijd voor een taak binnen Swift, gebruik je talent ook voor de club, de sponsorcommissie bijv. heeft dringend leden nodig en ieder zal begrijpen hoe belangrijk dat is, in deze tijd van bezuinigingen en terugloop van leden, om daar werk van te maken!

Misschien word je een keer iets gevraagd, maar je mag je gerust ook zelf aan melden. Natuurlijk zijn er heel veel redenen te bedenken om het niet te doen, maar er zijn nog meer argumenten om het wel te doen. Het kan veel plezier en voldoening geven. Er lopen heel veel leuke mensen rond bij Swift.

We spraken ook over de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die op vrijdag 27 september a.s. wordt gehouden. Vele andere zaken zijn weer in gang gezet. We gaan er opnieuw een mooi seizoen van maken, doe je mee?

Anneke Duvekot-Bimmel

Categorieën: Bestuur