Ook dit jaar hebben we uw hulp nodig achter de bar. Net als vorig seizoen doen we voor de ochtenden een beroep op ouders per ploeg. Dat verliep toen prima. Voor de middag noteren we graag iedereen die een paar uur wil helpen. Vele handen maken licht werk.

Zaterdag 31 augustus:        Ochtend: ouders F1 en F2
Zaterdag 7 september :      Ochtend: ouders B1
Zaterdag 14 september:     Ochtend: ouders E1/C1
Zaterdag 21 september:     Ochtend: ouders A2
Zaterdag 28 september:     Ochtend: ouders D2
Zaterdag 5 oktober:             Ochtend: ouders E2
Zaterdag 12 oktober:           Ochtend: ouders D1
Zaterdag 19 oktober            Ochtend: ouders A1

U kunt alvast aangeven of u kunt helpen die ochtend. Ook komt hierover nog een mail bij u binnen.

Voor de middagen worden nog mensen benaderd. Maar als u wilt helpen kunt u nu al aangeven welke middag u schikt.

Graag reacties naar bartp@zeelandnet.nl

Alvast bedankt voor de medewerking.

De Beheerscommissie
Bart Pouwer

Categorieën: Beheerscommissie