Categorie
Contributie per kwartaal

Contributie per jaar
Senioren € 67,00
Speciaal tarief * € 33,50
16-18 jaar € 50,50
12-15 jaar € 42,50
06-11 jaar € 36,50
tot en met 5 jaar € 17,50
Recreanten € 26,50
Overige leden € 27,00
Tennis senioren zomer ** € 26,50
Tennis senioren ** € 52,50
Donateur tennis € 26,50
* Het speciale tarief is voor leden:
– degenen die buiten Zeeland studeren en daar door de week ook wonen en die daarom
niet bij Swift trainen. Naast het spelen van wedstrijden dienen zij op een bepaalde manier
de vereniging te ondersteunen in vrijwillige taken, zoals bardienst, ploegje coachen enz.** indien geen korfballid, dient men eerst donateur te worden