Beleidsplan 2019 – 2023

In de ledenvergadering is eind 2019 afgesproken het voorliggende beleidsplan aan te passen naar aanleiding van de suggesties vanuit de vergadering. Na verspreiding hiervan (16-2-2020) hebben de leden tot 1-3-2020 de tijd om alsnog te reageren. Zonder bezwaren wordt het beleidsplan dan vastgesteld. Reacties op dit plan kunnen worden gestuurd Lees meer…

Nieuwjaarswens 2020

Het bestuur van Swift wenst iedereen een gelukkig en gezond 2020 toe! We wensen alle leden, hun familieleden en andere belangstellenden veel plezier en succes toe in en rondom de korfbalvelden en bij de andere activiteiten bij onze club. 2020 wordt het jaar waarin de leden van Swift, met impulsen Lees meer…