Vanuit het bestuur

Afgelopen donderdag 15 december, kwamen we weer bij elkaar voor de maandelijkse vergadering. Tijdens deze vergadering zijn weer diverse zaken besproken. Vanuit de verschillende commissies (sponsor, ledenwerving en behoud, evenementen, beheer, en technische commissies) krijgen we een update hoe e.e.a. loopt. De sponsorcommissie heeft samen met Bart Pouwer, een aantal Lees meer…

TERUGBLIK JAV 2016

Donderdagavond 6 oktober was de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Met een groep van rond de 30 personen heeft het bestuur haar beleid voor het komend seizoen toegelicht en is de financiële jaarrekening van 2015 – 2016 en begroting 2016-2017 toegelicht. Daarnaast werd een aantal jubilarissen toegesproken en in het zonnetje gezet: Lees meer…

Vrijwilligersbeleid

Een nieuw seizoen brengt altijd wisselingen in trainersstaf, commissies en andere vrijwilligerstaken met zich mee. Sommigen stoppen er (tijdelijk) mee, anderen gaan met iets nieuws aan de slag of gaan weer een jaartje door. Ook dit jaar is dat niet anders. Veel commissies zijn weer op volle sterkte, en het Lees meer…

Vanuit het bestuur

Donderdag 10 maart was de maandelijkse bestuursvergadering. Daarin kwamen onder andere de volgende zaken aan bod: De TC is druk bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Op 6 april is de gigakangoeroedag, de spelmorgen voor 350 kleuters van 3 Middelburgse scholen. De voorbereidingen verlopen voorspoedig. Er wordt hard gewerkt aan Lees meer…