Van de bestuurstafel

Afgelopen maandag was de eerste bestuursvergadering van dit jaar. Aan de orde kwamen onder andere de volgende zaken: Vrijwilligersenquête: de enquête is afgesloten, we bedanken iedereen die de enquête heeft ingevuld. Er zijn en worden (ouders van) leden benaderd, die aangegeven hebben vrijwilligerstaken te willen doen. Het huidige beleidsplan van Lees verder…