Afgelopen week heeft het bestuur van Swift in nieuwe samenstelling vergaderd. We willen het bestuur graag voorstellen. De portefeuilles zijn verdeeld onder de volgende leden: Inger den Boer (speler Swift 2) beheert de portefeuille clubhuis; Robbert-Jan Adriaansen (speler S5) is verantwoordelijk voor de communicatie; Guanita Bergmans (ouder van Jaymen D3) is secretaris en verantwoordelijk voor de verenigingsactiviteiten; Bart Pouwer (oud-korfballer en vader van Madelief en Violet) is verantwoordelijk voor het technische beleid en sponsoring. Jesper Wiegmans treedt wederom op als financieel adviseur. Graag danken we het vorige bestuur voor alle inzet! We zijn blij dat we weer op volle sterkte zijn en er weer een diverse en enthousiaste samenstelling van het bestuur is!

Om te kijken waar de komende jaren de zwaartepunten in het beleid van de club moeten worden gelegd zal het bestuur in januari een bijeenkomst beleggen met de verschillende commissies, de uitnodiging hierover volgt nog. 

Categorieën: Bestuur