De deuren van het clubhuis zijn nu dan echt gesloten. Het is tijd voor de zomervakantie. Tijd voor andere dingen, lege agenda’ s, andere sporten, uitrusten van geest en lichaam en daarna weer voorbereiden op een nieuw seizoen. 

We hebben dit seizoen gelukkig veel meer dan in de twee jaren hiervoor kunnen korfballen en elkaar kunnen zien en spreken rondom de velden. Corona gooide nog wel wat roet in het eten, maar al snel na de kerstvakantie was er dan toch nog een mooi zaalseizoen. Heerlijk was dat om weer wedstrijden te spelen en weet je het nog …… hoe fijn en bijzonder het was om weer als toeschouwer bij de wedstrijden te kunnen zijn! Wat hadden we dit gemist! Het korte zaalseizoen kende een opzet met kleinere poules en dat zorgde voor veel spanning en beleving! Uiteraard presteerde het ene team beter dan het andere, zo gaat dat, maar wij zagen ook teams die het sportief moeilijk hadden en toch over een goede teamgeest en veel inzet bleken te beschikken: ook dat zijn onze winnaars! Ons eerste team behoorde ook tot de 

winnaars: ons vlaggenschip promoveerde naar de hoofdklasse en bracht de club in hogere sferen met een paar mooie zaterdagavonden in de Sprong als hoogtepunt! 

Eenmaal terug op het veld werd er vaak met goed weer lekker getraind en werden wedstrijden gespeeld. Het (vernieuwde) Hemelvaartsdagtoernooi was een (ouderwets) succes! De club liet zich van haar beste kant zien! Na enkele competitierondes in juni sloten we af met een gezellige slotdag met veel doelpunten en nog meer pizza’s! Swift 4 en 5 deden afgelopen woensdag met hun barbecue het clubhuis letterlijk op slot voor dit seizoen. Een uitzondering hierop geldt uiteraard de mensen die voor onderhoud nog in het clubhuis komen en voor de spelers die hun spieren in de gym onderhouden. 

De laatste weken kwam onze club niet positief in het nieuws. Een vervelende periode, voor alle direct en indirect betrokkenen en voor iedereen die Swift een warm hart toedraagt. Daarbij past natuurlijk ook zelfreflectie en is er ook het gevoel dat de club tekort is gedaan. Als bestuur hebben we geprobeerd hierover open te communiceren, maar hebben we ook ervaren hoe lastig dit kan zijn met alle wisselende inzichten. We hebben er met de betrokkenen nu een streep onder gezet, maar zijn altijd bereid op jullie vragen in te gaan. 

Als bestuur spreken wij dank en waardering uit voor alle vrijwilligers die onze club draaiende houden: van trainers tot scheidsrechters, van beheerscommissie via de technische commissie naar de activiteitencommissie, bardiensten, websitebeheerder tot teamondersteuners, chauffeurs naar wedstrijden enz enz. 

Zonder iemand tekort te willen doen is een extra blijk van waardering voor onze trainers en coaches op de plaats. Het zijn de mensen die elke week 2-3 x klaar staan voor hun team. Vaak in samenhang met eigen wedstrijden en trainingen en ook nog het volgen van een studie/opleiding of het hebben van een baan. Respect en dank hiervoor! 

We wensen jullie allemaal een fijne zomervakantie toe! Tot ziens daarna! 

Bestuur Swift 

Categorieën: Bestuur