Het verenigingsjaar van Swift loopt t/m 30 juni. Als je je lidmaatschap wilt opzeggen of wilt wijzigen dan dien je dit vóór 30 juni kenbaar te maken bij de ledenadministratie van Swift. Leden die na 30 juni opzeggen zullen voor het gehele volgende seizoen contributie verschuldigd zijn.


Opzeggen kan via leden@kvswift.nl

Categorieën: TC