Vanwege de huidige corona-maatregelen kunnen de trainingen en wedstrijden vanaf 17.00 uur niet doorgaan (zie corona-update 2 december 2021).

Het bestuur vindt (samen met de TC) dat we toch naar de mogelijkheden moeten kijken om een beperkt aantal trainingsuren aan te bieden aan de leden.

We zijn van mening dat sporten gezond is en dat willen we daarom graag faciliteren. We scharen ons achter de richtlijn van de KNKV en willen de breedtekorfbal-competitie tot 17.00 uur graag voortzetten.  De wedstrijden in de afgelaste wedstrijdkorfbalcompetitie kunnen als oefenwedstrijden worden gespeeld.

Komende weken zullen de wedstrijden van S1,S2,S3,S5 en B1 sowieso niet door gaan. Andere spelen in principe wel, tenzij trainers/spelers uit de ploeg dit niet zien zitten, ofwel de tegenstander niet wil spelen. We proberen hier zo vroeg mogelijk in de week duidelijkheid over te hebben, zodat de wedstrijden voor de zaterdag duidelijk zijn. Als er thuiswedstrijden (voor 17u vervallen, kunnen deze worden benut om te trainen).

Trainingen

In sporthal De Sprong zitten tot 17.00 uur de scholen met gymlessen, dus daar is (behalve op de vrijdag) niets mogelijk. Daarom zijn we op zoek zijn gegaan naar andere (gym)zalen in Middelburg voor trainingen.

De gevonden oplossingen zijn zeker niet optimaal. Toch hebben we gemeend om deze alternatieven aan onze trainers/leden voor te leggen. We hebben niet genoeg zaaltjes om ieder team wekelijks te laten trainen. Om de week lukt dat wel.  

De TC heeft geïnventariseerd bij de teams (via de trainers) wie er kan en wil trainen en ook spelen op de alternatieve tijdstippen en locaties. Daarbij hebben we begrip voor de ouders/leden die op dit moment niet willen of kunnen trainen/spelen.

Onderstaand het trainingsrooster voor de komende twee weken.

Graag aandacht voor het volgende: Omdat we met andere gebruikers van sporthallen/gymzalen te maken hebben, vragen wij trainers en spelers zich max 5m voorafgaand aan de training omgekleed te melden. en uiterlijk 16:55u de training af te ronden, zodat we om 17u buiten het sportcomplex kunnen staan. 

Over de gehele lijn is er positief gereageerd op de inspanningen van de TC. We houden als bestuur en TC vinger aan de pols en horen graag signalen van leden/ouders als de geboden alternatieven niet meer de gewenste spelvreugde oplevert. Op dat moment gaan we in overleg of er aanpassingen nodig zijn.

Het Swift-bestuur en de Technische Commissie

Categorieën: Bestuur